under_header_01

Phí dịch vụ của Công ty chúng tôi như sau (áp dụng từ ngày 01/01/2013):

- Nenkin lần 1: miễn phí

- Nenkin lần 2: Từ 15% – 20% của số tiền khách lãnh (trường hợp xin cấp lại giấy thông báo: thêm 1.000.000 VND), 35% khi nhận tiền liền

- Lần 3 (hoàn thuế thu nhập cá nhân): 30% của số tiền khách lãnh (trường hợp xin cấp lại phiếu gensen: thêm 1.000.000 VND)

 

Be Sociable, Share!