Thuế Lần 3

Thủ đô Chỉ có 3 ( Gensen Choshu Hyo (giữ lại phiếu)

Thủtục của bạn trong trò chơi cá nhân.

Bạn có thể sử dụng Gensen Choshu Hyo (giữ lại phiếu)  không Tr c c có kho 源泉giữ lại số tiền thuế    v à n g g g đ c c c c c c c c ó ó à à à à à đ  

Tren Phiêu Gensen Choshu Hyo (khấu trừ)  Nay writing full Thông Tin Như Mười Cong Ty Ban Lam Viec, Địa Chí Công Ty, Vì vậy, Tiến Thue Dja Khẩu Trứ, … Trọng Vọng Mot Nam Va Moi Nam Mot Lan Ban been Cap.

* Hiện nay, flags quan thuế tại địa phương will be required you must be chứng từ Moved tiền from Nhật về VN cho gia đình.

Bạn có thể làm gì?

  1. Giấy Gensen Choshu Hyo (giữ lại phiếu)
  2. Người sao
  3. Chứng từ và tiền

Nếu bạn đã có những hồ sơ trên thì hãy liên hệ với công ty chúng tôi ngay => chúng tôi có thể cho bạn biết số tiền bạn sẽ xin hoàn lại được.

*Một số khó khăn các bạn thường gặp phải khi tiến hành thủ tục hoàn thuế lần 3:

  1. Không còn giữ hoặc không có chứng từ chuyển tiền từ Nhật Bản về Việt Nam trợ cấp cho người thân.
  2. Giấy Gensen Choshu Hyo(源泉徴収票) bị thất lạc.
  3. Bạn đang phân vân không biết đã được giảm trừ thuế lần 3 bên Nhật Bản hay chưa.

=> Nếu rơi vào những trường hợp nêu ở trên, các bạn hãy liên hệ ngay công ty chúng tôi để được giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp mất giấy Gensen Chosyu Hyo?

Bạn mất Giấy Gensen?

Nếu vậy thì bạn phải liên hệ với công ty bên Nhật nơi bạn làm việc trước đây để xin được cấp lại giấy thuế này.

Thông thường công ty Nhật Bản có những bộ phận như “Soomu (総務, そうむ, hành chính)”, ”Keeli (経理, けいり, kế toán)” hoặc “Jimu (事務, じむ, văn phòng) đảm nhận công việc cấp phiếu Gensen Chosyu hyo.

Nếu mà vì có một số vấn đề như là không còn nhớ tiếng Nhật, có xích mích với công ty trước khi về Việt Nam hoặc thậm chí trong trường hợp ra ngoài, bạn hãy hỏi công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi có chuyên viên ở văn phòng Nhật Bản để làm việc với các công ty và cơ quan chính thuế và cơ quan Nenkin.

Bạn có bất cứ thắc mắc gì cứ hỏi chúng tôi qua Hotline  028-7303-3079 (văn phòng ở VN)  nhấn phím “0” hoặc di động 0932638949 (Ms.Mai ở VN) mục liện hệ, hay gửi email (info@nenkin.asia).

Tối nay, bạn có thể sử dụng một số thứ khác nhau.

Chi Co Điểm Khong Nhan Ho So Tai Vân Phong Việt Nam Ma Cồn Cỏ Phong Tai Nhat Ban Văn, Nen Cac Ban Hay Yên Tâm Lam Viec Voi Cung Nenkin.Asia Chung Toi Nhé.